INNEHÅLLSFÖRTECKNING - VÅRDBIDRAGSBOKEN för autismspektrum

Inledning 10

 

Historisk utveckling 11

 

Vårdbidrag som företeelse 13

 

Begrepp gällande vårdbidrag och funktionsnedsättning 15

Funktionshinder 15

Funktionsnedsättning 15

Föredragande 15

Försäkrad 16

Kommuniceringsskrivelse 16

Kvalitetssäkring 16

Merarbete 16

Merkostnader 16

Särskild vård 17

Särskild tillsyn 17

 

Förkortningar 17

 

Vårdbidragsansökan 18

Läkarutlåtande och andra intyg 18

Avvisning av ansökan 19

Inlämning av ansökan 19

Vad man lämnar in till Försäkringskassan 20

Försäkringskassans arbetsgång 21

Informera om ändrade förhållanden 23

Ork och energi 23

Arkivera och spara dokument 25

Tidsperiod som vårdbidraget beviljas för 25

Funktionsnedsättningar 27

Normal utveckling 28

Vanligt beskrivna symptom i ansökningar 29

 

Vårdbidragets olika delar 31

Merarbete 31

Medicinering 31

Omvårdnad nattetid 31

Planering/struktur 31

Schema/visuella bilder 32

Äta 32

Personlig hygien 33

På- och avklädning 33

Tillsyn 33

Stöd och hjälp 34

Träning 34

Kommunikation 35

Aktivering 35

Konflikthantering 35

Kurser/kunskapsinhämtning 36

Möten 36

Övrigt 36

 

Uträkning av merarbetet för en vecka 39

Exempel 39

 

Beskrivning av ett dygn 40

Exempel på ett dygn (vardag) för ”Lisa, 8 år” 40

 

Exempel på vårdbidragsansökan 49

Daglig träning 49

Behöver motiveras/mutas till läxläsning och träning 51

Qs tillsyns-, tränings- och vårdbehov 51

Fysiska problem 51

Idrottsskolan 52

Gå i trappor 52

Svårt att sitta still 52

I trafiken 52

Turtagning 53

Socialt samspel 54

Lära sig klockan 54

Telefonsamtal 55

Självkritisk 56

Prata/upprepningar 56

Vi måste upprepa saker 57

”Göra olämpliga saker” 57

Koncentrationssvårigheter/uttråkad 57

Yttre stimuli - lättdistraherad 57

Vågar inte gå ut och leka själv 58

Lösa konflikter 58

Ej med i samtal/frånvarande 58

Igångsättning/ pushning/ klarar ej av att leka själv 59

Kravkänslig/låg uthållighet 60

Svårt att ta emot beröm 60

Struktur och styrning i vardagen 61

Styrning av familjen 61

Orolig vid nya aktiviteter 62

Tar tid att gå ute/komma dit man ska utan att göra annat på vägen 62

”Ljudberoende” 63

Ögonkontakt 63

Bristande empatiförmåga/sinnesstämning 63

Ej fysisk närhet/kramar/pussar/upprörd 64

Tävla 64

Intressen 64

Städa sitt rum 65

Hygien 65

Toalettbesök 65

Duschning 66

Matsituationer 67

Sömn och nattning 69

Kläder och skor 70

Smärta 71

Fobier för getingar, flugor, damm osv 71

Kräkningar 72

Behöver vuxenstöd i så gott som allt som han ska göra 72

Trasiga saker 72

Uppskattning av merarbete på en vecka 72

Kunskapsinläsning 73

Internet 73

Möten, utbildningar och samtal 74

Nedlagda antal timmar på en vecka 75

 

Merkostnader 79

 

Vårdbidragsbelopp 83

Vårdbidragsnivåer år 2015 83

Merkostnadsnivåer år 2015 83

Hur man räknar ut beloppet som betalas ut när man har merkostnader inbakat i vårdbidraget 84

Räkneexempel (2015 års nivå) 84

 

Resultatet av undersökningen 85

Nivåer av vårdbidrag från undersökningen 86

 

Tabeller och diagram för beviljade merkostnader 90

 

Utredningar gällande vårdbidraget 92

 

Bra saker att veta 94

Arbetssökande 94

Delning av vårdbidraget 94

Om du har bostadstillägg eller bostadsbidrag 94

Pensionsgrundande 94

Sammanboende utan gemensamma barn 95

Sjuk- och aktivitetsersättning 95

Sjukhus eller institution 95

Vårdkostnadsersättning 96

 

Frågor och svar 97

 

Tack från författarna 106

Anna Paulsen 106

Anna Sandström 107

Kontaktuppgifter 108

 

Fotnoter 109

 

Länkar 111

 

Bilaga 1 Autistiskt syndrom 112

 

Bilaga 2 Tal-, språk- och kommunikationsutveckling 129

2 månader 129

3-4 månader 129

6 månader 129

8 månader 130

1 år 130

2 år 131

2½-3 år 131

3½-4 år 132

4 år 132

5-6 år 133

 

Bilaga 3 Konsumentverkets beräkningar 134

Syfte och användning 135

 

Bilaga 4 Frågor i undersökningen 137

 

Bilaga 5 Blankett Vårdbidragsansökan 138

 

Bilaga 6 Frågor ur Vägledningen 141