Vårdbidrag - en hjälp på vägen för dig som ska söka vårdbidrag

 

Ska du söka vårdbidrag?

Här är boken vi önskade fanns då vi sökte första gången. I boken tar vi upp vilket merarbete och vilka merkostnader man kan ha med sitt barn som fått en funktionsnedsättning. Den är inriktad på barn med autismspektrumtillståndsdiagnoser men kan även användas om barnet har någon annan diagnos.

Att ansöka om vårdbidrag kan vara väldigt jobbigt då man fokuserar så mycket på det barnet inte klarar av gentemot ett barn utan funktionsnedsättning.

Vi vill med denna bok underlätta skrivandet av en vårdbidragsansökan. Att alltid behöva ha koll på sitt barn, skydda denne från farliga saker då barnet självt inte förstår att det är farligt, att handgripligen behöva klä på sin 8-årige son då han själv inte gör det. Så kan vardagen vara i en familj där barnet har autism.

 

Följande böcker finns:

Autismspektrum

ADHD/ADD (denna bok är väldigt lik den första om autismspektrum i merarbetet och merkostnaderna, så har du den första har du ingen nytta av denna)

Språkstörning/dyslexi/dyskalkyli

Allergier/astma/eksem

Utvecklingsstörning

Hörselskada/dövhet

 

Köp boken via vulkan eller direkt via oss genom att gå in under beställning.