Vägen till ett språk för ett barn med autism

Jonathan

 

Vid 1,5 års ålder tappade vår son de ord han lärt sig, det blev tystare och tystare i vårt hus. Hans kommunikation med oss upphörde till stora delar och likaså ögonkontakten. Han vände sig inte längre om och tittade efter oss när vi kom in i  det rum han lekte i.

Efter mycket frustration och  många olika försök hittade vi några vägar att börja lära honom vad kommunikation är och vad det kan vara för nytta för honom att kommunicera med oss.

Den här föreläsningen är en berättelse om en pojke som tappar sitt språk, är tyst under lång period, men sedan sakta börjar hitta tillbaka till ett språk och kommunikation. Hur hittade vi vägen till honom igen? Praktiska metoder som fungerat med Jonathan beskrivs även i föreläsningen.