Historien om hur vårdbidragsboken kom till!

 

I september 2010 blev min son diagnosticerad med Autistiskt syndrom och ADD. "Jakten" på information om vad man skriver i en vårdbidragsansökan inleddes med otroligt mycket vånda. Efter en tid fick jag kontakt med Anna Sandström som mejlade över en del information som hon samlat ihop.

Sagt och gjort, skrivandet startade och landade på 17 sidor + ett par sidor med merkostnader (förklarande texter gjorde att det blev mer än en sida). Skickade in själva ansökningsblanketten i mitten av september och sedan det andra en tid senare. Någon vecka innan oktober var slut kom ett förslag på ett halvt vårdbidrag och (om jag minns rätt) 18% merkostnader. Det var jag inte nöjd med.

Pratade en hel del med Anna och jag kompletterade med drygt 30 sidor till med bland annat en rättsfallsöversikt där jag markerat med överstrykningspenna det jag tyckte stämde in på Martin i de fall där domen blivit helt vårdbidrag. Det var mycket i de fem fallen som stämde in på honom.

Under tiden som jag jobbade med kompletteringen väcktes mina tankar på om man skulle skriva en bok om att ansöka om vårdbidrag, detta var precis i slutet av oktober. Anna, som redan gett ut två böcker om sin son Jonathan, nappade på min idé direkt.

Jag skickade in min komplettering av ansökan i början av november och någon vecka senare fick jag ett beslut på ett helt vårdbidrag till juni året Martin fyller 19 år. Väldigt skönt då vi har ett oerhört stort merarbete med honom.

Arbetet med boken satte igång. Med tanke på att vi båda har varsin son med autism så kräver det ganska mycket av en och att skriva en bok kanske inte är det första man tänker på när man får en lugn stund. Men vi jobbade på, vi ville göra detta för alla er föräldrar därute som sitter med samma vånda när ni ska söka vårdbidrag för ert/era barn.

I slutet av oktober 2011, precis ett år efter jag kläckte idén så publicerades då äntligen boken "Vårdbidrag - en hjälp på vägen för dig som ska söka vårdbidrag".

Anna och jag har och har haft ett otroligt bra samarbete gällande denna bok och nu ska vi försöka att få komma ut och föreläsa i ämnet. Vi har fler böcker på gång, bara tiden som saknas. Men tiden får utvisa när nästa bok kommer...
//Anna P, sommaren 2013


Senvintern - tidig vår 2015 publicerade vi de nya vårdbidragsböckerna (ADHD/ADD, språkstörning/dyslexi/dyskalkyli, allergier/astma/eksem, utvecklingsstörning och hörselskada/dövhet) så nu finns det alltså sex stycken böcker med inriktning mot olika funktionsnedsättningar.

//Anna P, sommaren 2016

För några år sedan gjordes vårdbidraget och handikappersättningen om till Omvårdnadsbidrag respektive Merkostnadsersättning. 

I samband med detta blev våra böcker om vårdbidrag delvis inaktuella. 
Det finns fortfarande möjlighet att beställa e-böcker och enbart använda de till hjälp gällande vilket merarbete som kan finnas. 
Vid beställning: 
Kontakta Anna Sandström på jonathanmamma@hotmail.com och ange ovan vilken/vilka böcker du är intresserad av (se ovan vilka som finns). Prisuppgift fås av Anna då du beställer. 
//Anna P, augusti 2022