Annas Klyftiga utbildningar bjuder in till föreläsning med Jeanina Kärrström

i Folkets hus i Varberg den 4/4-2019

 

Länk till anmälan

 

Specialpedagogiska perspektiv - 

för att stödja barns och elevers hälsa, lärande och utveckling

 

 

Föreläsningen handlar om bemötande av elever i behov av särskilt stöd.

Olika dilemman tas upp för att reflektera kring.

Lösningar och tankar kring dessa presenteras.

 

Ur innehållet:

Hur bemöter vi elever med svårigheter?

Utgångspunkten i elevhälsoarbetet

Vad innebär ”Barnets bästa i praktiken”?

Hur hittar vi lösningarna?

Att skapa en inkluderande arbetsmiljö 

 

Om Jeanina: 

 Jeanina har lång erfarenhet som skolledare inom såväl förskola, grundskola, särskola

och vuxenutbildning. Hon har alltid intresserat sig för barn i behov av särskilt stöd och

har därför även utbildat sig till fi l. kand. inom specialpedagogik.

Idag driver hon sitt eget företag Vida Perspektiv AB och arbetar som konsult inom

utbildningsledarskap och specialpedagogiska frågor.

 

Målgrupp: 

 Föreläsningen vänder sig till dig som arbetar inom skola, förskola eller annan pedagogisk verksamhet,

samt till dig som fattar beslut för dessa verksamheter. Den vänder sig även till dig som är

vårdnadshavare/anhörig till en person med särskilda behov.

 

Datum: 4/4-2019

Kl. 13-16 (fika ingår)

Plats: Folkets hus, Magasinsgatan 17, Varberg

 

Pris:

300 kr inkl. moms för medlemmar i följande föreningar:

Autism- och Aspergerförbundet, Attention och FUB

Observera att medlemsnummer måste anges i anmälan för att få gå till

detta pris, kolla upp medlemsnumret innan du skickar in din anmälan.

Medlemspriset gäller ej företag/kommuner

 

400 kr inkl. moms för anhörig/person med egen diagnos

 

560 kr exkl. moms per person för yrkesverksam

10% rabatt för 5 personer eller fler från samma arbetsplats 

 

Anmälan är bindande men ej personlig

 

Begränsat antal platser

 

Sista anmälningsdag: 20/3-2019

 

Länk till anmälan

 

Information och frågor:

Anna Paulsen info@klyftiga.se eller 0707-818 919