Anmälan till Varberg 4/4-2019

 

"Specialpedagogiska perspektiv - för att stödja barns och elevers hälsa, lärande och utveckling" med Jeanina Kärrström i Varberg den 4/4-2019. 

Alla anmälningar besvaras, skulle du inte ha fått någon bekräftelse inom 3 arbetsdagar från det att du skickade din anmälan, kontakta mig då enligt nedanstående kontaktinformation.

Observera att anmälan är bindande men ej personlig.

Se mer information om föreläsningen här

Har du frågor:

Maila info@klyftiga.se eller ring Anna Paulsen, 0707-818 919

 

Ditt namn

Din e-post

Ditt mobilnummer

Arbetsplatsens namn (fylls bara i om din arbetsplats betalar platsen)

Fakturaadress/bostadsadress (OBS! Ange adressen till scanningscentralen då sådan finns – EJ direkt till arbetsplatsen)

Postnummer och ort

Fakturareferens (gäller bara om din arbetsplats betalar platsen)

Förening och medlemsnummer (om ej angett faktureras anhörigpriset)

Samtliga deltagare, yrkesroll samt allergier - skriv allergin vid aktuell persons namn