Anmälan Helsingborg 6/5-2020

 

"Att möta och bemöta - Kunskap ger förståelse och ett bättre förhållningssätt" med Anna Porsvald

Helsingborg 6/5-2020 kl. 13-16 

 

Alla anmälningar besvaras, skulle du inte ha fått någon bekräftelse inom 3 arbetsdagar från det att du skickade din anmälan, kontakta mig då enligt nedanstående kontaktinformation.

 

Observera att anmälan är bindande men ej personlig.

 

Se mer information om föreläsningen här.

 

Har du frågor:

Maila info@klyftiga.se eller ring Anna Paulsen, 0707-818 919

 

Ditt namn

Din e-post

Ditt mobilnummer

Arbetsplatsens namn (behövs endast om din arbetsplats betalar)

Faktura-/bostadsadress (OBS! Ange adressen till scanningscentralen då sådan finns)

Postnummer och ort

Fakturareferens (gäller bara om din arbetsplats betalar platsen)

Förening och medlemsnummer (om ej angett faktureras anhörigpriset)

För- och efternamn på alla deltagare, yrkesroll och allergier – vem och vad för allergi