Anmälan till onlineföreläsning

 

"Ett annat sätt att tänka - Vad får autism för konsekvenser i praktiken?" med Jill Rogheden

29/4-2020 kl. 13 - ca 16.30 

Alla anmälningar besvaras, skulle du inte ha fått någon bekräftelse inom 3 arbetsdagar från det att du skickade din anmälan, kontakta mig då enligt nedanstående kontaktinformation.

Observera att anmälan är bindande men ej personlig.

Se mer information om föreläsningen här.

Har du frågor:

Maila info@klyftiga.se eller ring Anna Paulsen, 0707-818 919

 

Ditt namn

Din e-post

Ditt mobilnummer

Arbetsplats (behöver bara fyllas i om din arbetsplats betalar)

Fakturaadress/bostadsadress

Postnummer och ort

Fakturareferens (fyllls endast i om din arbetplats betalar)

Samtliga deltagares för- och efternamn samt deras mailadresser