Att möta och bemöta - Flickor och kvinnor med NPF

Flickorna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF); särskilt autism får ännu sina diagnoser mycket senare än pojkarna med samma problematik. Det innebär att de sällan får det stöd som de behöver. Det får alltför ofta allvarliga konsekvenser i form av misslyckanden i skolan, samsjuklighet och andra svårigheter att klara av ett vuxenliv som inte förstår eller kan bemöta deras svårigheter.

Föreläsningen är riktad till alla som vill fördjupa sina kunskaper i ämnet, alla som i sin yrkesroll kan träffa dessa flickor och kvinnor. Även de som vill lära sig att känna igen de tecken som finns - om man bara vet vad man letar efter.

Den handlar också om hur man bemöter och hanterar de svårigheter som är specifika för denna grupp och hur man gör för att försöka överkomma dessa.

Ur innehållet:
Varför flickorna?
Att hitta flickorna tidigare
ESSENCE
Tidiga tecken
Puberteten och hormonernas inverkan
”Masking” och ”stimming”?
Genotyp/fenotyp
”Varför är det så viktigt med en diagnos?”
En flickas berättelse
Om Anna:
Anna Porsvald är legitimerad sjuksköterska och bor i Västerås. De senaste åren har Anna föreläst, handlett och utbildat i diverse olika verksamheter kopplade till vård- och omsorg. Hon fick sina diagnoser först i 40-årsåldern efter 10 års misslyckad vård inom vuxenpsykiatrin. Anna är gift sedan många år och tillsammans med sin man har hon en ung vuxen son med samma funktionsnedsättningar som sin mor. 

Plats: Online via Zoom
Vi rekommenderar att vara med via dator för bättre kvalitet på ljud och bild under föreläsningen.
Dessutom rekommenderar vi att man laddar ner en programvara från Zoom, den kan raderas efter webbinariet.
Du behöver också ha tillgång till högtalare alternativt ljud direkt via datorn.

Datum & tider (inkl paus): 
Inga aktuella datum. 

Pris per person:
225 kr 
inkl. moms för medlem i Autism- och aspergerförbundet, Attention eller FUB
OBS! Ange medlemsnummer och förening i din anmälan för att få gå till medlemspris. 

300 kr inkl. moms för anhörig/person med egen diagnos/privatperson

400 kr
 exkl. moms per person för yrkesverksam
10% rabatt vid anmälan av minst 5 yrkesverksamma (gäller vid anmälan till samma föreläsning)

Anmälan är bindande men ej personlig.

Information och frågor: Anna Paulsen info@klyftiga.se eller 0707-818 919